Strona główna Aktualności Izba Tradycji Barbórkowej

Izba Tradycji Barbórkowej

Przez A Gr
533 Wyświetlenia

W dniu 3.03.2023r. w wyremontowanych piwnicach naszej szkoły otwarto Izbę Tradycji Barbórkowej – małe muzeum prezentujące eksponaty związane z uroczystościami górniczego święta – Barbórki i jego celebrowaniem. W otwarciu brało udział wielu znamienitych gości, z Panią Prezydent Anną Hetman na czele.

Niewielu wie, iż Barbórka została wpisana na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury, więc dbanie o zachowanie pamięci o tej tradycji jest sprawą oczywistą. Oprócz galowych strojów, pamiątkowych medali, odznaczeń, kordzików czy szabel, w Izbie znaleźć można również pokaźny zbiór pamiątkowych kufli, pochodzących z barbórkowych karczm piwnych. Większość eksponatów pochodzi z prywatnej kolekcji Rafała Masteli – nauczyciela edukacji regionalnej, geografii i wf. Resztę przekazali darczyńcy, w tym uczniowie i pracownicy szkoły.

Eksponaty oglądać można w trzech tematycznych salach. Pierwsza sala „Solidarności” nawiązuje do ruchu społecznego, który dał początek przemianom w Polsce i doprowadził do podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, a w późniejszym okresie do obalenia socjalistycznego systemu PRL i wolnych wyborów. Powstanie tej Sali jest nieprzypadkowe, bowiem imię Porozumienia Jastrzębskiego nosi Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 mieszcząca się w naszej szkole. W drugiej Sali „JSW” oglądać możemy pamiątki z Barbórek organizowanych na kopalniach i w przedsiębiorstwach JSW S.A. Trzecia sala natomiast, nazwana salą „Polskiego Górnictwa” prezentuje eksponaty barbórkowe pochodzące z zakładów górniczych, zajmujących się wydobyciem wszystkich możliwych zasobów Polski. A mamy ich nie mało – od węgla kamiennego i brunatnego począwszy, poprzez miedź, srebro, sól, siarkę, piasek, wapień, dolomity i wiele innych kopalin, aż po wody solankowe i mineralne, których wydobyciem zajmują się Górnicze Zakłady Uzdrowiskowe. I we wszystkich tych zakładach świętowana jest Barbórka.

Pokaźny wkład w powstanie Izby wniosła Fundacja JSW, która sfinansowała zakup witryn, ramek cyfrowych i osprzętu oświetlenia. Do remontu dołożyła się także szkoła, NSZZ Soldarność przy KWK Borynia oraz członkowie  Szkolnego Klubu Inicjatyw Lokalnych „Fachmany” – czyli stowarzyszenia założonego przez nauczycieli naszej szkoły, którego celem jest inicjowanie i wspieranie tego typu przedsięwzięć (przykładem działań Fachmanów jest również powstawanie Parku Zawodowców). Należy więc wspomnieć o głównych „aktorach”, którzy doprowadzili to miejsce do użyteczności. Remont piwnic wymagał poświęcenia mnóstwa wolnego czasu, ale podjęli się go nauczyciele. Rafał Mastela i Kamil Handzelewicz zajęli się pracami budowlano-remontowymi, a Wiesław Jaszczyński sprawami związanymi z rozprowadzeniem i działaniem instalacji elektrycznej. Swój wkład mieli również uczniowie, którzy chętnie przychodzili pomagać w tych pracach, nie tylko w ramach lekcji, ale również w czasie wolnym, niekiedy nawet w soboty. Ostatecznego wyglądu salom nadał Rafał Mastela, który samodzielnie wykonał prawie wszystkie potrzebne prace montażowe, instalacyjne i ekspozycyjne (oprócz skręcenia jednej witryny i ubrania manekinów). W pracach porządkowych i organizacyjnych udzielali się ponadto inni członkowie Fachmanów.

Teraz czas na uzupełnianie zbiorów i oprowadzanie zwiedzających. Jeśli macie w domu pamiątki po Barbórkach i Wasi rodzice czy dziadkowie nie wiedzą co z nimi począć, można śmiało przynosić je do szkoły, a my znajdziemy dla tych pamiątek godne miejsce. Izbę można zwiedzać w każdą środę pomiędzy godz. 16:00-18:00 (bezpłatnie, otwarte dla wszystkich chętnych) oraz w ramach lekcji.

Zapraszamy!

https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/izba-tradycji-barborkowych

https://www.radio90.pl/izba-tradycji-barborkowych-w-jastrzebiu-zdroju.html

https://nettg.pl/gornictwo/194862/stworzyli-izbe-tradycji-barborkowych

Przeczytaj również