Historia ZSZ

Strona główna Historia ZSZ

Początek Zespołu Szkół Zawodowych to rok 1972. Powstała wówczas Zasadnicza Szkoła Dokształcająca  mająca siedzibę w nieistniejącym już budynku szkolnym przy ul. Wodzisławskiej.

Absolwenci jastrzębskich szkół podstawowych mogli się w niej uczyć 35 różnych zawodów. Dyrektorem placówki był wówczas Ryszard Błaszczok. Szkoła posiadała tylko 5 etatowych pracowników.

W roku 1977 szkołę przeniesiono do budynków – baraków przy kopalni Jastrzębie. Były to nowsze budynki, warunki lokalowe szkoły były jednak nadal bardzo trudne, gdyż liczba uczniów stale rosła. Dyrektorem szkoły od 1977 aż do 1989 był Franciszek Przygodzki.

W 1987 roku szkoła uzyskała po I Liceum Ogólnokształcącym budynek przy ul. 11 Listopada 45, w którym mieści się do dnia dzisiejszego.

Od 1989 roku do 2006 dyrektorem placówki był Grzegorz Gruszka.

Za jego kadencji szkoła się poszerzyła i stała się Zespołem Szkół Zawodowych, w skład którego weszły oprócz Zasadniczej Szkoły Zawodowej :

-Liceum Zawodowe od 1.09.1992

-Technikum Zawodowe dla Dorosłych na podbudowie ZSZ od 1.09.1997

Po wejściu reformy oświatowej, od 1.09.2002 Liceum Zawodowe stopniowo przekształciło się w Liceum Profilowane.

We wrześniu 2004 r. poszczególne szkoły otrzymały nowe nazwy:

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

– IV Liceum Profilowane

– Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych

Oferta edukacyjna szkoły została poszerzona od roku szk.2004/2005 o zawód górnik eksploatacji podziemnej. Szkoła w tym okresie unowocześniła swoją bazę o sale komputerowe, salę audiowizualną, siłownię, unowocześniła klasopracownie i szkolne warsztaty krawieckie, które uzyskały akredytację do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów na kwalifikacje zawodowe (po utworzeniu CKP – podlegają  one tej instytucji).

W r. 2006 dyrektorem została p. Barbara Tetla-Gruszczyk, skutkiem jej działań uruchomiono potrzebne w okolicy technikum budowlane i technikum usług fryzjerskich a miejsce IV Liceum Profilowanego zajęło:

  • Technikum  Nr 5

Dzisiaj ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH obejmuje:

  • SZKOŁĘ BRANŻOWĄ I STOPNIA NR 3 IM. POROZUMIENIA JASTRZĘBSKIEGO
  • TECHNIKUM NR 5
  • GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

W szkole pracuje 36 nauczycieli (łącznie z niepełnozatrudnionymi) i kształci się ponad 390 uczniów i słuchaczy.
Szkoła wykształciła tysiące dobrych fachowców, starając się przy tym wpajać im zamiłowanie do nauki i pracy oraz podnoszenia kwalifikacji i wykazywania się przedsiębiorczością.

Pozdrawiamy wszystkich naszych absolwentów życząc im wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.  Zachęcamy młodych ludzi kończących gimnazja do podjęcia nauki w naszej szkole. Spotkają tu wyśmienitych pedagogów, którzy pomogą im wejść w dorosłe życie z wyuczonym zawodem .

Zobacz więcej

Nauczyciele ZSZ

Pracownicy ZSZ