TECHNIKUM NR 5

Technikum przeznaczone jest dla uczniów chcących zdobyć konkretny zawód, który umożliwi im szybkie podjęcie pracy, ale pragną mieć również możliwość zdania matury oraz kontynuowania dalszej nauki na studiach wyższych.

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA NR 3
IM. POROZUMIENIA JASTRZĘBSKIEGO

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia oraz zdaniu egzaminu z kwalifikacji, absolwenci uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i otrzymają wykształcenie zasadnicze branżowe.

Zdobycie tego wykształcenia otwiera drogę do podjęcia pracy na stanowisku pracownika wykwalifikowanego lub do kontynuacji nauki, celem uzyskania średniego wykształcenia

BRANŻOWA SZKOŁA
II STOPNIA NR 1

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia oraz zdaniu egzaminu z kwalifikacji, absolwenci uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i otrzymają wykształcenie zasadnicze branżowe.

Zdobycie tego wykształcenia otwiera drogę do podjęcia pracy na stanowisku pracownika wykwalifikowanego lub do kontynuacji nauki, celem uzyskania średniego wykształcenia

Nasza szkoła współpracuje m.in. z firmami takimi jak

ZSTB
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

Benjamin Franklin