Kalendarium

Strona główna Kalendarium

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych

Kalendarz wydarzeń oraz dni ustawowo wolnych od pracy:

WYDARZENIE

DATA
Rozpoczęcie roku szkolnego04.09.2023
Święto Niepodległości11.11.2023
Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2023
Ferie zimowe29.01-11.02.2024
Wiosenna przerwa świąteczna28.03-02.04.2024
Rocznica uchwalenia Konstytucji03.05.2024
Boże Ciało30.05.2024
Koniec roku szkolnego21.06.2024