Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Porozumienia Jastrzębskiego

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Kształcenie w tej szkole potrwa trzy lata. Odbywając naukę w szkole tego typu zdaje się  egzamin tylko z jednej kwalifikacji. Do tej pory, w niektórych zawodach, trzeba było zdawać ich więcej. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia oraz zdaniu egzaminu z kwalifikacji, absolwenci uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i otrzymają wykształcenie zasadnicze branżowe.

 

Zdobycie tego wykształcenia otwiera drogę do podjęcia pracy na stanowisku pracownika wykwalifikowanego lub do kontynuacji nauki, celem uzyskania średniego wykształcenia, zdobycia tytułu technika, zdania matury i studiowania na wyższej uczelni.

ZOBACZ POZOSTAŁE SZKOŁY