Dokumenty

Strona główna Dokumenty

Prawo wewnątrzszkolne - STATUT SZKOŁY

Statut Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 im. Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Statut Technikum nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju

Inne dokumenty

Program Wychowawczo Profilaktyczny

Procedura Organizacji i Opieki nad Uczniami w czasie wycieczek szkolnych

Procedury działań interwencyjnych

Regulamin szkoły

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin biblioteki szkolnej

Zał. nr 1 do RBS - karta obiegowa dla uczniów odchodzących w trakcie roku szkolnego

Zał. nr 2 do RBS - karta obiegowa dla uczniów kończących szkołę

Zał. nr 3 do RBS - Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego

Zasady korzystania z monitoringu wizyjnego

Regulamin korzystania z ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych

Wewnątrzszkolny System Doradztwa

Ceremoniał Szkolny

Zwolnienie z wychowania fizycznego

Zwolnienie z zajęć informatyki

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

Ocena z praktycznej nauki zawodu 

Rezygnacja z lekcji religii w trakcie roku szkolnego dla uczniów nieletnich

Rezygnacja z lekcji religii w trakcie roku szkolnego dla uczniów pełnoletnich

Procedura skreślenia

Wniosek do SU

Opinia SU

Notatka służbowa

Prawo oświatowe

Aby zapoznać się z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi obowiązującymi w polskim szkolnictwie zachęcamy do skorzystania z bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej TUTAJ